HỖ TRỢ ĐỊNH CƯ, ĐẦU TƯ TỈNH BANG

Chương trình hỗ trợ nhập cư tỉnh bang Saskatchewan diện doanh nhân mang lại cho bạn và gia đình có cơ hội kinh doanh hoặc trở thành đối tác của một doanh nghiệp tại Saskatchewan và nắm quyền quản lý chính ở đó.

Các điều kiện để theo đuổi chương trình diện doanh nhân của tỉnh bang này:

  1. Chứng minh  tài chính tối thiểu $300,000 CAD
  2. Chứng minh tổng tài chính được tạo ra từ nguồn hợp pháp.
  3. Có tối thiểu 3 năm điều hành doanh nghiệp hoặc 3 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao cho doanh nghiệp.
  4. Có kế hoạch định cư và đầu tư vào Saskatchewan.
  5. Phải đạt được ít nhất 55 điểm trong các tiêu chuẩn đề ra bởi chính phủ tỉnh bang.

visa định cư canada theo diện doanh nhân

Khi bạn nhận được sự chấp thuận từ tỉnh bang, bạn sẽ được yêu cầu:

  1. Có khoản đầu tư tối thiểu $150,000 CAD cho kế hoạch kinh doanh tại Saskatchewan.  Nếu ứng viên sở hữu ít hơn 1/3 doanh nghiệp thì tổng vốn đầu tư ít nhất là $ 1,000,000 CAD.
  2. Ký quỹ $75,000 CAD vào một tài khoản tín nhiệm. Nếu ứng viên hoàn thành các điều kiện trên thì có thể nộp đơn xin hoàn trả khoản tiền đã ký quỹ.

Chương trình diện doanh nhân của tỉnh bang này không bắt buộc tham gia buổi phỏng vấn, nhưng vẫn có thể yêu cầu phỏng vấn nếu tỉnh bang cần kiểm tra chi tiết hơn về tình trạng của đương đơn.

Trả lời

G

0902.912.029