Cập Nhật Giấy Phép Làm Việc Cho Vợ/chồng(Visa Thương Mại/Công Tác) Tại Canada

Thay Đổi về Điều Kiện Được Cấp Giấy Phép Làm Việc Cho Người Phối Ngẫu tại Canada

Tìm hiểu về những thay đổi chính sách gần đây liên quan đến giấy phép làm việc cho người phối ngẫu tại Canada. Hiểu rõ các tiêu chí đủ điều kiện mới cho người phối ngẫu của sinh viên quốc tế và những ảnh hưởng đối với giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.

Tiêu Chí Giấy Phép Làm Việc Cho Người Phối Ngẫu Được Siết Chặt

Từ ngày 19 tháng 3 năm 2024, Canada đã đưa ra quy định chặt chẽ hơn liên quan đến việc cấp giấy phép làm việc mở cho người phối ngẫu và đối tác của sinh viên quốc tế. Theo những quy tắc mới, chỉ có người phối ngẫu và đối tác có quan hệ hợp pháp với sinh viên nắm giữ giấy phép học tập hợp lệ và đang theo học ở các chương trình giáo dục cụ thể mới được xem xét cấp giấy phép làm việc mở.

Các Chương Trình Giáo Dục Đủ Điều Kiện Cho Giấy Phép Làm Việc Người Phối Ngẫu

Các chương trình giáo dục đủ điều kiện cho giấy phép làm việc của người phối ngẫu hoặc đối tác bao gồm:

– Các chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại các trường đại học hoặc viện công nghệ uy tín.
– Các khoá học chuyên nghiệp cụ thể, quan trọng cho sự nghiệp trong các lĩnh vực như y tế, luật, nha khoa, và các ngành khác.

Những lĩnh vực tập trung này biểu hiện cam kết của các chương trình giáo dục Canada trong việc phục vụ cho những con đường chuyên nghiệp có nhu cầu cao.

Sinh Viên Tốt Nghiệp Chương Trình Hợp Tác Công Tư và Khả Năng Đủ Điều Kiện PGWP

Một thông báo quan trọng dành cho sinh viên tốt nghiệp cũng đã được thông báo. Sinh viên quốc tế bắt đầu các chương trình hợp tác công tư từ ngày 15 tháng 5 năm 2024 trở đi sẽ không đủ điều kiện để nhận giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP). Đây là một sự thay đổi đáng kể trong triển vọng việc làm sau học vấn của sinh viên trong những chương trình giáo dục hợp tác cụ thể này.

Các Lựa Chọn Thay Thế Cho Giấy Phép Làm Việc Sau Khi Tốt Nghiệp

Mặc dù có những hạn chế, cần lưu ý rằng vẫn còn các con đường khác để sinh viên quốc tế có thể xin giấy phép làm việc sau khi học. Những con đường này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cá nhân và cần được điều hướng cẩn thận qua bức tranh chính sách nhập cư của Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ tư vấn

Liên hệ với ISET để được hỗ trợ miễn phí các vấn đề liên quan cuộc sống du học, học phí, quốc gia...