Hướng Dẫn PAL Từ Ontario Và British Columbia

CANADA, Các Câu Hỏi Liên Quan Đến Thư Chúng Thực Tỉnh PAL (Provincial Attestation Letter) https://provincialattestation.com/

1, Thư chứng thực cấp từ tỉnh (PAL) là gì?

Thư chứng thực từ tỉnh (PAL) là một tài liệu điện tử nói rằng sinh viên có quyền nộp đơn xin giấy phép học tập theo giới hạn của tỉnh.

2, Làm thế nào học sinh có thể nhận được thư chứng thực của tỉnh (PAL)?

Các quy trình PAL có thể khác nhau tùy theo tỉnh hoặc vùng lãnh thổ và được thiết lập bởi mỗi chính quyền tỉnh. Trong hầu hết các trường hợp, PAL được cấp trực tiếp cho sinh viên bởi các trường họ theo học

3, Những sinh viên nào cần PAL cho đơn xin giấy phép du học của họ?

Kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2024, hầu hết các đương đơn phải cung cấp thư chứng thực từ tỉnh để xin giấy phép du học Canada. Những sinh viên duy nhất được miễn PAL là học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và học sinh học chương trình tiểu học, cơ sở và phổ thông K-12.  

4, Khi nào quy trình PAL của mỗi tỉnh sẽ được thống nhất ?

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, các tỉnh và vùng lãnh thổ sau đây đã có quy trình hoặc đang tích cực cấp PAL

  • British Columbia
  • Alberta
  • Saskatchewan
  • Manitoba
  • Ontario
  • Quebec
  • New Brunswick
  • Nova Scotia
  • Newfoundland and Labrador
  • Prince Edward Island

5, Điều gì xảy ra nếu một học sinh nhận được thư chấp nhận, nhưng không phải là PAL?

Trong hầu hết các trường hợp, sinh viên có thư chấp nhận trả tiền đặt cọc học phí nhanh chóng sẽ nhận được PAL. Trong trường hợp hiếm hoi mà sinh viên không có, họ có thể yêu cầu hoàn trả tiền đặt cọc học phí. Những sinh viên không được miễn PAL có thể không học ở tỉnh hoặc vùng lãnh thổ đó mà không có PAL

6, Sinh viên có nên đợi để xin giấy phép học tập cho đến khi họ có PAL không?

Còn tùy thuộc. Đơn xin giấy phép du học được nộp trước ngày 22 tháng 1 năm 2024, không yêu cầu PAL.   Một số sinh viên sẽ không cần PAL, bao gồm sinh viên đăng ký các chương trình K-12, bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Sinh viên được miễn có thể xin giấy phép học tập như bình thường.

Tất cả các sinh viên không được miễn trừ nên đợi cho đến khi họ có PAL. Đơn xin giấy phép du học được nộp vào hoặc sau ngày 22 tháng 1 năm 2024 mà không có PAL sẽ được hoàn trả và trả lại cho sinh viên. Sau đó, học sinh phải nộp lại đơn đăng ký của mình cùng với thư chứng thực (khi đang sở hữu). 

7, Sinh viên có nên trả tiền đặt cọc học phí trước khi nhận PAL không?

Có. Cân nhắc thanh toán càng sớm càng tốt. Sinh viên càng sớm trả bất kỳ khoản tiền gửi học phí nào có liên quan, họ càng sớm xếp hàng nhận thư chứng thực cho việc xin giấy phép học tập của họ. Điều này sẽ làm cho họ ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi giới hạn giấy phép du học.

8, Sinh viên không nhận được PAL có thể được hoàn lại tiền đặt cọc học phí không?

Trong hầu hết các trường hợp, sinh viên sẽ đủ điều kiện để yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc học phí nếu họ bị từ chối PAL hoặc giấy phép học tập. Tuy nhiên, điều này sẽ khác nhau tùy theo tổ chức, vì vậy hãy kiểm tra với trường cao đẳng hoặc đại học mục tiêu của sinh viên. Một số khoản đặt cọc học phí có thể được hoàn trả, trong khi những khoản khác không được hoàn lại.  Nếu một sinh viên quyết định rút đơn đăng ký vì lý do cá nhân, chính sách hoàn tiền tiêu chuẩn của tổ chức sẽ được áp dụng.

9, Nếu một sinh viên có PAL chuyển đổi chương trình trước khi xin giấy phép du học, họ có thể sử dụng PAL tương tự không?

Hiện tại, điều này vẫn chưa rõ ràng và có thể thay đổi theo tỉnh. PAL có khả năng gắn liền với một chương trình học cụ thể, có nghĩa là một sinh viên chuyển đổi chương trình sẽ yêu cầu một PAL mới. Nếu một sinh viên chuyển sang một chương trình khác tại cùng một tổ chức, họ có thể hỏi tổ chức về việc nhận PAL mới hoặc cập nhật để phù hợp, nhưng quyết định này sẽ theo quyết định của tổ chức.

10, Nếu một sinh viên có PAL nộp đơn lại vào một chương trình khác tại cùng một tổ chức, tổ chức có cập nhật PAL đó cho sinh viên đó không?

Nếu một sinh viên không sử dụng PAL của họ, tổ chức có thể sử dụng lại hoặc cấp lại PAL đó (cho cùng một học sinh hoặc cho một sinh viên khác). Tuy nhiên, khả năng này sẽ phụ thuộc vào quy trình PAL của mỗi tỉnh và những gì họ cho phép.

11, Sau khi bị từ chối giấy phép học tập, sinh viên có thể sử dụng cùng một PAL để xin lại giấy phép học tập của họ sau này không?

Không. Điều này vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng an toàn nhất là giả định rằng một khi PAL được nộp cho IRCC như một phần của đơn xin giấy phép du học, nó đã được sử dụng và không thể tái sử dụng. Vì lý do này, hãy chắc chắn rằng một sinh viên cam kết lựa chọn chương trình học của họ trước khi xin giấy phép học tập.

12, Sinh viên được nhận vào nhập học vào tháng 4 hoặc tháng 5 mà không có giấy phép học tập có nên hoãn lại ngày bắt đầu đến tháng 9 năm 2024 không?

Hãy nhớ rằng, sinh viên theo chương trình K-12, bằng thạc sĩ và tiến sĩ không cần PAL và được miễn giới hạn giấy phép học tập. Các quy trình cho những sinh viên này không thay đổi, vì vậy họ không cần phải trì hoãn.

Các sinh viên khác, như những người trong các chương trình đại học hoặc chứng chỉ sau đại học, nên xem xét hoãn ngày học bắt đầu tháng 4 hoặc đầu tháng 5 nếu họ lo ngại họ sẽ không nhận được giấy phép học tập kịp thời.  

13, Sinh viên sau đại học có thể tiếp tục nộp đơn xin giấy phép du học ngay bây giờ không?

Có. Vì sinh viên trong các chương trình cấp bằng sau đại học (như thạc sĩ và tiến sĩ) không yêu cầu PAL và được miễn giới hạn giấy phép học tập, họ có thể tiến hành nộp đơn.

14,  Các xét nghiệm sinh trắc học và các khía cạnh khác của quy trình xin giấy phép du học sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Một khi một tỉnh công bố các quy trình PAL của mình, có thể sẽ có một lượng lớn sinh viên nộp đơn xin học. Điều này có thể gây ra sự chậm lại trong các cuộc hẹn sinh trắc học hoặc thời gian xử lý. Vì vậy, đây là yếu tố tiềm năng trong sự chậm trễ này

15, Sinh viên có cần phải trả tiền đặt cọc học phí trước khi xin giấy phép du học không?

Có. Hầu hết các tổ chức sẽ yêu cầu sinh viên trả tiền đặt cọc học phí trước khi cấp cho họ PAL, điều này sẽ cho phép họ xin giấy phép học tập. Ngoài ra, mặc dù không được nêu rõ ràng trên trang IRCC, bằng chứng về khoản thanh toán tiền đặt cọc học phí là một phần của bằng chứng về năng lực tài chính của sinh viên khi xin giấy phép du học. 

Ontario và British Columbia Cập Nhật Chính Sách Giáo Dục Cao Đẳng và Đại Học Đáp Ứng Nhu Cầu Thị Trường Lao Động

Ontario và British Columbia tập trung cải thiện chất lượng đào tạo sau trung học và phân bổ giấy phép du học, nhằm hỗ trợ sinh viên và thị trường lao động. Tìm hiểu các biện pháp mới nhất tại hai tỉnh hàng đầu Canada.

Tỉnh Ontario Tăng Cường Đào Tạo Chuyên Ngành Để Phục Vụ Thị Trường

Trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động, tỉnh Ontario của Canada đã triển khai một loạt các chính sách mới để ưu tiên đào tạo sau trung học. Các chương trình công lập sau trung học được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết yếu, chắc chắn cho rằng họ sẽ sẵn sàng gia nhập vào lực lượng lao động đa dạng của tỉnh, đáp ứng nhu cầu cao nhất của nền kinh tế.

Một diễn biến quan trọng, Ontario đã quyết định cấp đến 96% tổng số giấy phép học tập cho hệ thống giáo dục cao đẳng và đại học công lập, nhằm đảm bảo rằng các trường học này sẽ tiếp tục là nguồn cung ứng nhân lực chất lượng cao. Trong khi đó, chỉ 4% số giấy phép mới sẽ được phân bổ cho trường ngôn ngữ, cơ sở tư nhân và các tổ chức giáo dục khác trong tỉnh. Để ghi chú, các trường cao đẳng nghề không nằm trong diện nhận giấy phép này.

Không chỉ số lượng, mà cả chất lượng của các chương trình học cũng là ưu tiên hàng đầu. Các ngành nghề có tay nghề cao, nhân lực trong lĩnh vực y tế, kỹ thuật, công nghệ, kỹ sư (STEM), khách sạn và chăm sóc trẻ em sẽ được đặc biệt ưu tiên trong quá trình phân bổ này. (Xem thêm tại: Ontario)

Tỉnh British Columbia Điều Chỉnh Quy Hoạch Đào Tạo Để Phù Hợp Xu Hướng Toàn Cầu

Tương tự như Ontario, tỉnh British Columbia cũng đã đưa ra các cập nhật chính sách của mình liên quan đến giáo dục sau trung học. Với một nguồn cung 83.000 giấy phép du học, BC đang tập trung vào việc cân đối giữa cơ sở giáo dục công lập và tư thục. Sự phân bổ này hiện đang chia là 53% cho các cơ sở công lập và 47% cho cơ sở tư thục, phản ánh nhu cầu đa dạng và cạnh tranh của sinh viên cũng như các ngành nghề trong và ngoài tỉnh. (Xem thêm tại: BRITISH COLUMBIA)

Để chú ý, vào năm 2024, một sự thay đổi sẽ được thực hiện: các tổ chức tư nhân sẽ nhận thấy sự giảm bớt 27% lượng đơn xin giấy phép du học so với năm 2023, chuyển biến nhanh chóng này là một phần của chiến lược đào tạo toàn diện của tỉnh.

Bài viết được tổng hợp thông tin, dịch lại từ đội ngũ của ISET Edu từ các nguồn: IRCC, Applyboard, EduCanada 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ tư vấn

Liên hệ với ISET để được hỗ trợ miễn phí các vấn đề liên quan cuộc sống du học, học phí, quốc gia...